Newsletter ANODDD

02-11-2006 - Legea Biocidelor - H.G. 956/2005, privind plasarea pe piaþã a produselor biocide

De la începutul anului nouãzeci, Comunitatea Europeanã a început sã analizeze situaþia produselor care sunt numite comun pesticide, atât pe cele pentru uz agricol ( Fitosanitare) cât ºi pe cele pentru uz civil (Profilaxia Sanitar-Umanã).
În 1998, Comunitatea Europeanã a aprobat Directiva 98/8/CE (Biocidal Products Directive, BPD) cunoscutã mai bine ca Directiva Biocide, care este menitã sã reglementeze piaþa Biocidelor.

Prin “biocid” se înþelege orice substanþã chimicã sau biologicã, care poate fi utilizatã în orice mod pentru a interveni în viaþa unei fiinþe. De acum înainte vom utiliza acest termen pentru a defini produsele care ne intereseazã pe noi. Prin “acþiune biocidã” înþelegem însã efectul pe care substanþa îl provoacã în organismul þintã. Acþiunea biocidã nu este numai uciderea organismului þintã pentru cã BPD include în acest termen, de exemplu, ºi efectul de respingere.
Între timp sã încercãm sã analizãm pãrþile bune ale acestei directive ºi consecinþele acesteia pe piaþa noastrã.

Ce este un produs biocid?

Pentru a înþelege mai bine fazele de aplicare a BPD, trebuie sã divizãm un biocid, ca produs comercial, care este efectiv pe piaþã, în trei elemente de bazã:
1. una sau mai multe substanþe active (principii active) care sunt cele care exercitã direct acþiunea biocidã (ex. cipermetrina, piretrul);
2. una sau mai multe substanþe care, chiar dacã nu exercitã direct acþiunea biocidã, pot influenþa periculozitatea produsului pentru om ºi mediu (ex. solvenþi, coloranþi);
3. una sau mai multe substanþe inerte, care nu prezintã periculozitate faþã de om ºi mediu (ex. Cereale în momeli rodenticide).

Datoritã proporþiilor materiei, în BPD, biocidele au fost împãrþite în patru grupe mari, clasificate dupã tipologia activitãþii asupra organismelor vii ºi acestea, la rândul lor, împãrþite ulterior în funcþie de organismele þintã sau de tipul utilizãrii. Cele mai interesante pentru noi sunt:

 • GRUPA 1: Dezinfectante ºi biocide în general
  - Tip de produs 2: dezinfectante pentru zone private ºi zone sanitare publice ºi alte biocide
 • GRUPA 2: Conservanþi
 • GRUPA 3: Combaterea animalelor dãunãtoare
  - Tip de produs 14: rodenticide
  - Tip de produs 15: avicide
  - Tip de produs 18: insecticide ºi produse destinate combaterii artropodelor
  - Tip de produs 19: substanþe de respingere ºi de ademenire
 • GRUPA 4: Alte Biocide
  - Tip de produs 23: combaterea altor vertebrate

Acceseazã Secþiunea Asociaþi - Legislaþie ºi poþi descãrca pachetul legislativ complet!

« toate noutatile        descarca document