Newsletter ANODDD

30-10-2006 - 2 luni pânã la Aderarea in U.E

Cu prilejul inaugurãrii ceasului din Piaþa Universitãþii, care ne aratã AMR-ul pâna la (RE)integrarea în Europa, multe alte ceasuri din þarã au început o cursã nebuneascã cu timpul, încercând sã-l frâneze, sã lungeascã clipele care ne mai ramân pâna la aderare, pentru cã acum ne dãm seama cã în loc sã fim pregatiþi pentru a face faþa legislaþiei, directivelor dar mai ales concurenþei europene, în fiecare clipa se ivesc noi ºi noi probleme.

Newton, asemãna cunoºtiinþele omului cu un cerc. Cu cât suprafaþa cercului creºte, creºte ºi circumferinþa acestuia, crescând astfel limita dintre cunoaºtere ºi necunoaºtere. Aºa suntem ºi noi acum: cu cât ºtim mai mult, ne dãm seama, cât de puþine ºtim.

« toate noutatile