Newsletter ANODDD

26-10-2006 - Sisteme de Siguranþa Alimentarã - H.A.C.C.P ( Hazard Analysis and Critical Point - Sitemul de Analizã a Riscurilor ºi Controlul Punctelor Critice )

Noul pachet legislativ din domeniul siguranþei alimentare a intrat în vigoare la 1.octombrie 2006.
Acest pachet este foarte evaziv: prescrie calitatea materiilor prime, prescrie calitatea produsului finit, prescrie necesitatea efectuãrii controlului dãunatorilor ºi vectorilor, dar nu prescrie în nici un fel metodele cu care se poate ajunge la aceste rezultate.

Siguranþa alimentarã a trecut de pragul când oameni iresponsabili au la îndemânã produse de mare risc, cu care intervin în procesele productive fãrã nici un discernãmânt, când operatorul DDD are un singur scop: sã scape cât mai repede de lucrare, sã ridice contravaloarea acestuia ºi sã se piardã în neant !

Acceseazã Secþiunea Asociaþi - Legislaþie ºi poþi descãrca pachetul legislativ complet.

« toate noutatile