Newsletter ANODDD

25-03-2015 - Lansare oficiala - Standardul European si sistemul aferent de certificare CEPA

Att: Tuturor persoanelor interesate

Sub: Lansare oficiala - Standardul European si sistemul aferent de certificare CEPA

Stimati domni,

17 martie, Bruxelles: Un nou standard ºi sistemul aferent de certificare au fost lansate oficial ºi discutate la o conferinþã la care au participat reprezentanþi din industria pentru combaterea dãunãtorilor, factori de decizie ºi alte persoane interesate din Europa, organizatã  de organismul profesional din acest domeniu, Confederaþia europeanã a asociaþiilor din domeniul combaterii dãunãtorilor (CEPA).

În urmã cu cinci ani, CEPA a început sã dezvolte un standard care sã clasifice companiile profesionale din domeniul combaterii dãunãtorilor. În prezent, standardul ºi sistemul sãu de certificare reprezintã axul unei strategii combinate ºi coordonate. A.N.O.DDD – Asociaþia Natþionalã a Operatorilor ºi Distribuitorlor în Dezinsecþie, Dezinfecþie ºi Deratizare din România,  
a fost invitatã ºi s-a alãturat grupului de lucru al CEN(Organismul de standardizare European), pentru a contribui la elaborarea acestui standard.

Noul sistem este construit pe baza EN 16636, un standard european nou dezvoltat de industrie în colaborare cu experþi din cadrul institutelor naþionale de specialitate din Europa  ºi cu CEN, Biroul European de Standardizare.

Companiile care doresc sã se conformeze standardului trebuie sã fie evaluate la intrarea în sistem ºi apoi la fiecare 18 luni. Sistemul de certificare se comportã ca o garanþie pentru clienþi ºi utilizatori casnici a faptului cã societãþile sunt pe deplin calificate sã combatã toate speciile de rozãtoare ºi insecte ºi cã au experienþa necesarã în domeniul combaterii dãunãtorilor, al utilizãrii subtanþelor chimice ºi în ceea ce priveºte sãnãtatea ºi siguranþa. Sistemul impune ca personalul sã se dezvolte încontinuu din punct de vedere profesional, aigurându-se astfel cã este întotdeauna la curent cu cele mai noi tehnici ºi evenimente din acest domeniu care se schimbã rapid. 

« toate noutatile        descarca document