Newsletter ANODDD

16-11-2010 - 20 Noiembrie 2010 - A.G.A a A.N.O.DDD!

Ref: Tuturor persoanelor interesate

CONSILIUL DIRECTOR AL A.N.O.DDD
Convoacã

ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ

care va avea loc în data de 20.11.2010, începând cu ora 12.00 în Mun. Bucureºti, in sala de conferinte Brancusi din incinta Hotelului Ibis Palatul Parlamentului, Str. Izvor, nr 82-84.

La Adunarea Generalã sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze toþi membri activi ai Asociaþiei.

Membri cu drept de vot pot fi reprezentaþi de alte persoane, situaþie în care trebuie emisã pe numele lor o împuternicire în care se va specifica ºi faptul cã persoana respectivã poate semna în locul persoanei neprezentate.

Membri trebuie sã aibã asupra lor ºtampila firmei pe care o reprezintã.

Ordinea de zi va fi comunicata pe adresele de e-mail si fax existente in baza de date a asociatiei.

In cazul in care, la prima convocare nu va fi indeplinit cvorumul, se va convoca sedinta AGA a doua oara, la orele 13:00 la aceeasi locatie mentionata mai sus si in aceeasi zi, in conformitate cu prevederile Statutului asociatiei.

Persoanele juridice interesate sa ni se alature sunt invitate incepand cu orele 15:30, in aceeasi zi si la aceeasi locatie.

IMPORTANT: Profitam de aceasta ocazie sa va informam ca, in baza hotararii nr.1031/29.09.2010 a Consiliului Director al ASRO-Asociatia Romana pentru Standardizare(hotarare ce poate fi consultata pe site-ul ASRO), A.N.O.DDD este imputernicita sa reprezinte Romania in data de 02.12.2010 la Milano, in Comitetul de lucru al CEN-Comitetul european pentru Standardizare, organism ce va lucra la elaborarea si redactarea Standardului european privind controlul daunatorilor.
CEN lucreaza de cativa ani impreuna cu CEPA la realizarea si adoptarea Standardului european.

Din delegatie Romaniei vor face parte: Dl. Sorin Boaje-presedinte A.N.O.DDD si Dl. Imre Szeles-vicepresedinte.


Va asteptam!

« toate noutatile