Newsletter ANODDD

03-11-2006 - S-a Constituit A.N.O.DDD - Asociaþia Naþionalã a Operatorilor ºi Distribuitorilor în Dezinsecþie, Deratizare ºi Dezinfecþie din România.

Cu sprijinul mai multor firme din domeniul serviciilor de dezinsecþie, deratizareºi dezinfecþie, s-a constituit Asociaþia Naþionalã a Operatorilor ºi Distribuitorilor în Dezinsecþie, Deratizare ºi Dezinfecþie din România.

Rolul ºi menirea A.N.O.DDD se manifestã prin :

  • elaborarea unei strategii comune, în concordanta cu normele europene pentru integrarea PCM (Pest Control Management) în domeniul alimentar, nealimentar, etc;
  • cooptarea unor personalitãþi de marcã din domeniu, pentru susþinerea ºi educarea firmelor care activeazã în sfera serviciilor DDD;
  • ajungerea la un consens cu autoritãþile competente, cu patronatele ºi asociaþiile de specialitate în elaborarea ghidurilor de bune practici pentru executarea serviciilor de dezinsecþie, deratizare ºidezinfecþie în toate ramurile economiei;
  • autocontrolul ºi autosesizarea în vederea eliminãrii firmelor care nu respectã un standard în executarea acestor servicii;
  • integrarea firmelor DDD în structurile Europene/(mondiale) similare.

Statutul, Regulamentul intern de Funcþionare si Codul Etic au fost acceptate în unanimitate de asociaþii fondatori..
Caracterul naþional al Asociaþiei se oglindeºte ºi în compoziþia conducerii: Consiliul Naþional de Conducere este alcãtuit din reprezentanþi ai firmelor din regiunile geografice ale þãrii: Muntenia, Moldova, Transilvania ºi Banat, iar sediul este la Bucureºti.

Asociaþia A.N.O.DDD se delimiteazã de toate asociaþiile zonale cu caracter asemãnãtor, dar acceptã înscrierea de noi membrii, chiar ºi dacã au fãcut parte din aceste asociaþii.
Pentru informarea asociaþilor, aspiranþilor ºi simpatizanþilor se va lansa în curând, sistemul Newsletter.

Consiliul Naþional de Conducere

« toate noutatile