Newsletter ANODDD

05-02-2007 - Adunarea Generala Extraordinara a A.N.O.DDD a stabilit prioritatile pentru perioada urmatoare!

Adunarea Generalã Extraordinarã a A.N.O.DDD a avut loc în data de 03.02.2007 la Hotel IBIS-Parlament, sala Brâncusi.

La adunarea generalã au participat un numãr de 17 asociati si un numar restrâns de invitati.

Cvorumul fiind îndeplinit, au fost discutate, analizate si stabilite actiunile imediat urmatoare pe care asociatia trebuie sã le urmeze. Printre altele, au fost mentionate atât reusita asociatiei de a înscrie intr-o perioadã de timp relativ scurtã, a unui numãr de 9 societãti, ca asociati ai A.N.O.DDD cât si demararea cursurilor de calificare a agentilor DDD. Aceste societãti au îndeplinit criteriile minime de a deveni parteneri ai A.N.O.DDD si sunt listati pe site-ul oficial www.anoddd.ro - Sectiunea Asociatii Aderenti. Toate celelalte solicitãri de înscriere în A.N.O.DDD( 34 la numãr), vor fi analizate la urmãtoarea sedintã a Consiliului National de Conducere.

De asemenea, a fost stabilitã comisia care va lucra în urmatoarele luni la stabilirea normelor si metodologiilor de lucru, actualizate, în conformitate cu legislatia nou apãrutã, inclusiv preturi minime sub care firmele prestatoare de servicii DDD nu pot lucra; în cazul în care ofertele vor fi fãcute sub aceste preturi, acestea nu se pot justifica din punct de vedere economic.

La sfarsitul lunii februarie 2007, delegatia compusã din domnul presedinte Sorin Boaje si domnul vice-presedinte Horia Câbulea, va efectua o vizitã la sediul CEPA de la Brusseles, la invitatia domnului Director General al CEPA - Rob Fryatt. Misiunea A.N.O.DDD constã si în afilierea la Confederatia Europeanã care reuneste toate asociatiile nationale din Europa.

« toate noutatile