Newsletter ANODDD

19-12-2006 - Sentinta judecãtoreascã de infiintare a A.N.O.DDD a rãmas definitivã ºi irevocabilã!

Sentinþa judecãtoreascã de infiinþare a Asociaþiei Naþionale a Operatorilor ºi Distribuitorilor în Dezinsecþie, Deratizare ºi Dezinfecþie din România, a rãmas Definitivã ºi Irevocabilã prin rezoluþia din data de 05.12.2006 datã de Tribunalul Municipiului Bucureºti- Judecãtoria Sector 6.

Astfel, Asociatia Nationalã a Operatorilor ºi Distribuitorilor în Dezinsectie, Deratizare ºi Dezinfectie din România - A.N.O.DDD, a obtinut CERTIFICATUL de înscriere a persoanei juridice fãrã scop patrimonial Nr.109-05.12.2006

A.N.O.DDD, figureazã inscrisã în Registrul special al Asociatiilor ºi Fundatiilor la numãrul 109/05.12.2006.

Consiliul Naþional de Conducere ureazã atât asociaþilor ºi partenerilor A.N.O.DDD cât ºi viitorilor parteneri, Sãrbãtori Fericite ºi un An Nou 2007plin de speranþe, odatã cu integrarea României în Uniunea Europeanã!

« toate noutatile        descarca document