Newsletter ANODDD

Instituþii din România

1. Guvernul României - www.guv.ro
2. Ministerul Sãnãtãþii Publice- www.ms.ro
3. Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor - www.mmediu.ro
4. Institutul de Sãnãtate Publicã al Municipiului Bucureºti - www.ispb.ro
5. Autoritatea Naþionalã Sanitar Veterinarã si Pentru Siguranþa Alimentelor - www.ansv.ro
6. Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor - www.anpc.ro
7. Agenþia Naþionalã pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie - www.mimmc.ro
8. Autoritatea Naþionalã de Reglementare Pentru Serviciile Comunitare de Utilitãþi Publice - www.anrsc.ro
9. Consiliul Concurenþei - www.competition.ro
10. Delegaþia Comisiei Europene în România -www.infoeuropa.ro