Newsletter ANODDD

Asociati Fondatori

1. S.C. SERVICE INDUSTRIAL CLEANING S.R.L, cu sediul în Bucureºti, str. Lt. Av. Negel Gh. Nr. 12, sect.6, Bucureºti, înregistrata la Oficiul Registrul Comerþului sub nr. J40/8364/1999, CUI 12177767, reprezentatã prin domnul Ionuþ Sorin Boaje;
E-mail: office@sic.ro, Web Site: 1. www.sic.ro; 2. www.atomizoare.ro

2. S.C. SERVICII ROZMARI S.R.L, cu sediul în Comuna Chilieni nr.122, localitatea Sf. Gheorghe, judet Covasna, înregistrata la Oficiul Registrul Comerþului sub nr. J14/103/1993, CUI 5131317, Atribut Fiscal R, reprezentata prin domnul Szeles Imre;
E-mail: fito@rozmari.ro, Web Site: www.rozmari.ro

3. S.C. PULSCHIM IMPEX S.R.L cu sediul social în Municipiul Ploiesti, str. Zimbrului nr. 1A, bloc 133F, apartament 15, judeþ Prahova, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului sub nr. J29/1899/06.12.1995, CUI nr. 8135208, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin domnul Cãbulea Horia;
E-mail: pulschim@yahoo.com, Web Site: www.pulschim.ro

4. S.C. DERATON S.R.L cu sediul înMunicipiul Timiºoara, Str. Zubco Petrovici nr.4, judeþul Timis, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului sub nr. J35/1086/1991, CUI 1800958, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin domnul Leonard Corneliu Roman;
E-mail: deraton@deraton.ro, Web Site: www.deraton.ro

5. S.C. D.D. CHIM SRL cu sediul social în Municipiul Deva, Str. Ady Endre nr.38, judeþul Hunedoara, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului sub nr. J20/400/1992, CUI 2126332, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin domnul Veres Csaba;
E-mail: contact@ddchim.ro, Web Site: www.ddchim.ro

6. S.C. HERSHEY SERVICE S.R.L cu sediul social în Bucureºti, Str. Grãdiºtea nr.14, Bl.14, sc.B, et.4, ap.19, sector 4, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului sub nr. J40/2497/1995, CUI 7150773, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin doamna Marioara Gogea;
E-mail: hersheyservice@email.ro, Web Site: www.hershey.ro

7. S.C. IGIENA SERV S.R.L cu sediul social în Bucureºti, Str. Concordiei nr.5, ap.1, sector 4, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului sub nr. J40/9827/1999, CUI 12250620, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin domnul Mihai Leonard;
E-mail: Web Site: www.igienaserv.ro

8. S.C. DERATEX S.R.L cu sediul social în Municipiul Alba Iulia, Str. Septimius Severus nr.22, Bl. Ton 8 ap.3, judeþul Alba Iulia, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului sub nr. J01/722/1995, CUI: 8325660, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin domnul Cãlin Bãlãneanu;
E-mail: deratexoffice@zappmobile.ro

9. S.C. ALLCHIM CO S.A. cu sediul în Bucureºti, Str. Zori de zi nr.4, sector 5, cu Nr. Ord.Registrul Com. J40/3429/1999, CUI 11655227, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin doamna Paun Anghelescu Maria;
E-mail: office@allchim.ro, Web Site: www.allchim.ro

10. S.C. PRO GREEN S.R.L cu sediul social în localitatea Oneºti, Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap. nr.13, judeþul Bacãu, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului sub nr. J04/798/2001, CUI 14345417, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin domnul Apostu Marian Radu;
E-mail: office@progreen.ro, Web Site: www.progreen.ro

11. S.C. TREI D PLUS S.R.L cu sediul social în Bucureºti, Str. Prof. Dr. Daniel Barcianu nr.31, Bl.A2, sc.1, et.3, ap.36, sector 3, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului, sub nr. J40/4897/2004, CUI 16281549, reprezentatã prin domnul Ciprian George Chivulescu, identificat cu C.I. seria AS, nr. 019493, eliberatã de Poliþia Municipiului Piteºti;

12. S.C. EXINCON GRUP S.R.L. cu sediul în Bucureºti, B-dul Dacia nr.85 et.3, ap.8, sector 2, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului, sub nr. J40/8157/2004, CUI 16439860, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin domnul Dan Zoldan;
E-mail: office@exincongrup.ro, Web Site: www.exincongrup.ro

13. S.C. DERAT INVEST S.R.L cu sediul social în Bucureºti, Str. Cutezãtorilor nr. 5, Bl. L6, sc.A, ap. 2, sector 3, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului, sub nr. J40/2654/2003, CUI 15232050, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin domnul Gheorghe Dumitrache;

14. S.C. AGRO FITO DDD S.R.L cu sediul social în Moldova Nouã, FS, Bl. 40, Sc.3, ap. 2, sector 3, judeþul Caraº Severin, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului, sub nr. J11/741/2003, CUI 15861840, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin domnul Leonard Corneliu Roman;

15. S.C. AEROPREST S.R.L. cu sediul în Comuna Baloteºti, sat Baloteºti, ªos. Unirii nr. 119, Cam. 2, judeþul Ilfov, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului sub nr. J/23/1161/2004, CUI 16640626, Atribut Fiscal R, reprezentatã prin doamna Dumitrescu Ionela;
E-mail: aeroprest@yahoo.com

16. S.C. SANPLANT SERV 2005 S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Str. Ogradei nr.33, înregistratã la Oficiul Registrul Comerþului, sub nr. J40/13419/2005, CUI 17833951, atribut fiscal R, reprezentatã prin domnul Marius Dana;
E-mail: office@sanplant.ro, Web Site: www.sanplant.ro