Newsletter ANODDD

Suntem la început de drum!

Dacã ne întrebam, de ce avem nevoie de o Asociaþie unitã, puternicã ºi responsabilã în domeniul controlului ºi combaterii dãunãtorilor, rãspunsul este foarte clar: acest liberalism legislativ trebuie tratat de oameni serioºi ºi bine pregatiþi.

Cerinþele de combatere a vectorilor ºi dãunãtorilor conform standardelor UE sunt intervenþii integrate, adicã intervenþia operatorului (PCO- Pest Control Operator) este o intervenþie justificatã ºi controlabilã, iar rezultatele sunt mãsurabile, aceste monitorizãri stând la baza intervenþiilor urmãtoare.

Aceastã diferenþã de concepþii trebuie însuºitã de firmele care în loc de servicii DDD presteazã un management al controlului dãunãtorilor (PCM-Pest Control Management)

Rolul ºi menirea A.N.O.DDD se concretizeazã astfel prin:

  • elaborarea unei strategii comune pentru integrarea PCM în domeniul alimentar ºi nu numai;
  • cooptarea unor personalitãþi de marcã din domeniu pentru susþinerea ºi educarea firmelor cu domeniul de activitate în sfera serviciilor DDD;
  • ajungerea la consens cu autoritãþile competente, cu patronatele ºi asociaþiile de specialitate în elaborarea ghidurilor de bune practici de executare a serviciilor de deratizare, dezinsecþie, dezinfecþie în toate ramurile economiei;
  • autocontrolul ºi autosesizarea în vederea eliminãrii firmelor care nu respectã un standard în executarea acestor servicii;
  • integrarea firmelor DDD în structurile Europene (mondiale) similare

.