Newsletter ANODDD

Criterii pentru a deveni partener A.N.O.DDD

Pentru a creºte standardele din întreaga industrie a serviciilor DDD, viitorii noi membri asociaþi, însãrcinaþi cu controlul împotriva dãunãtorilor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii.

Vã rugãm sã vã asiguraþi cã îndepliniþi aceste criterii înainte de a ne trimite cererea!

Asociaþia Naþionalã a Operatorilor ºi Distribuitorilor în Dezinsecþie, Deratizare ºi Dezinfecþie din România a stabilit o serie de standarde minime pe care o firmã de control împotriva dãunãtorilor trebuie sã le îndeplineascã pentru a deveni membru asociat al A.N.O.DDD

  • Acceptã Statutul, Regulamentele Asociaþiei ºi Codul Etic;
  • Afacerea trebuie sã se desfãºoare în domeniu de minim1 an;
  • Membrii companiei nu trebuie sã fie cercetaþi sau acuzaþi pentru fapte penale;
  • Firma nu trebuie sã fie declaratã în stare de faliment, sã nu aibã fapte înscrise in Certificatul de cazier fiscal ºi sã nu aibã datorii la Bugetul Consolidat al Statului, mai mari de 90 de zile;
  • Firma nu trebuie sã subcontracteze serviciile privind aplicarea produselor biocide care pot afecta sãnãtatea publicã decât altor asociaþi ºi/sau parteneri ai A.N.O.DDD;
  • Firma trebuie sa aibã implementat sau în curs de implementare cel putin un sistem de certificare conform standardelor SR EN ISO;
  • Firmele care asigurã controlul împotriva dãunatorilor trebuie sã aibã Asigurare de Rãspundere Publicã( nu este obligatoriu );
  • Solicitanþii trebuie sã respecte cerinþele oricãrui Cod de Bunã Practicã viitor al A.N.O.DDD;
  • Toþi tehnicienii care sunt implicaþi în mod activ în folosirea produselor biocide sau care iau decizii în privinþa folosirii lor trebuie sã deþinã o calificare recunoscutã (diploma A.N.O.DDD) sau echivalentul;
  • Toþi noii solicitanþi vor trebui sã îndeplineascã o evaluare la locul de muncã, înainte de a fi acceptaþi în A.N.O.DDD.