Newsletter ANODDD

Cursuri de Formare Profesionalã

Denumirea programului de formare AGENT DEZINFECÞIE, DERATIZARE, DEZINSECÞIE

MODULUL I. DEZINFECTIA

Tema din cadrul disciplinei/modulului:
Scopul cursului. Prezentarea conþinutului meseriei de agent dezinfecþie, deratizare, dezinsecþie. Norme de protecþie a muncii, protecþie a mediului ºi PSI. Timp alocat (ore): 8

1. Factorii de risc pentru sãnãtatea omului ºi animalelor. Timp alocat (ore): 7
2. Noþiuni generale despre dezinfecþie, tipurile de dezinfecþie. Timp alocat (ore): 5
3. Mijloacele de dezinfecþie. Timp alocat (ore): 10
4. Metode de dezinfecþie. Timp alocat (ore): 6
5. Controlul eficienþei dezinfecþiei. Timp alocat (ore): 4

MODULUL II. DERATIZAREA

1. Noþiuni introductive privind deratizarea. Însuºirile morfofiziologice ºi bioecologice ale rozãtoarelor. Timp alocat (ore): 8
2. Principiile deratizãrii. Deratizarea. Mjloacele de deratizare. Timp alocat (ore): 12
3. Metode de deratizare. Timp alocat (ore): 8
4. Controlul eficacitãþii deratizãrii. Timp alocat (ore): 5

MODULUL III. DEZINSECÞIA

1. Generalitãþi. Importanþa epizootologicã a combaterii insectelor producãtoare de disconfort. Timp alocat (ore): 8
2. Principalele specii de artropode dãunãtoare. Timp alocat (ore): 7
3. Combaterea insectelor dãunãtoare. Timp alocat (ore): 10
4. Substanþe insecticide. Timp alocat (ore): 7
5. Metode de dezinsecþie. Timp alocat (ore): 6
6. Controlul eficienþei dezinsecþiei. Timp alocat (ore): 2

MODULUL IV. PRACTICA

1. Cunoaºterea legislaþiei referitoare la protecþia mediului. Timp alocat (ore): 20 ore
2. Planificarea activitãþii proprii. Timp alocat (ore): 10 ore
3. Utilizarea aparatelor de lucru cu acþionare manualã. Timp alocat (ore): 10 ore
4. Utilizarea aparatelor de lucru cu acþionare electro-mecanicã. Timp alocat (ore): 20 ore
5. Utilizarea aparatelor de lucru acþionate prin motoare cu ardere internã. Timp alocat (ore): 20 ore
6. Întreþinerea echipamentelor de lucru. Timp alocat (ore): 40 ore

PREGÃTIREA ªI EFECTUAREA SERVICIILOR DE DEZINFECÞIE

1. Identificarea prin vizualizare a zonei (spaþiului) supus acþiunii de dezinfecþie. Timp alocat (ore): 5 ore
2. Selectarea aparatelor ºi substanþelor utilizate pentru acþiunea de dezinfecþie. Timp alocat (ore): 5 ore
3. Efectuarea operaþiei de dezinfecþie. Timp alocat (ore): 8 ore
4. Mãsuri de prim ajutor în caz de intoxicaþii. Timp alocat (ore): 2 ore

PREGÃTIREA ªI EFECTUAREA SERVICIILOR DE DERATIZARE

1. Identificarea prin vizualizare a zonei (spaþiului) supus acþiunii de deratizare. Timp alocat (ore): 6 ore
2. Stabilirea metodelor de lucru ºi alegerea momelilor raticide adecvate. Timp alocat (ore): 4 ore
3. Efectuarea operaþiei de deratizare. Timp alocat (ore): 20 ore
4. Monitorizarea periodicã a zonelor în care s-au depus momeli ºi evaluarea eficacitãþii acþiunii de deratizare. Timp alocat (ore): 10 ore

PREGÃTIREA ªI EFECTUAREA SERVICIILOR DE DEZINSECÞIE

1. Identificarea prin vizualizare a zonei (spaþiului) supus acþiunii de dezinsecþie.
2. Identificarea speciilor de insecte producãtoare de disconfort. Timp alocat (ore): 10 ore
3. Alegerea echipamentelor ºi substanþelor utilizate pentru operaþia de dezinsecþie. Timp alocat (ore): 10 ore
3. Efectuarea operaþiei de dezinsecþie. Timp alocat (ore): 20 ore
4. Mãsuri de prim ajutor în caz de intoxicaþii. Timp alocat (ore): 10 ore
5. Monitorizarea periodicã a zonelor supuse dezinsecþiei ºi evaluarea eficacitãþii acþiunilor de dezinsecþie. Timp alocat (ore): 10 ore


TOTAL PREGATIRE PRACTICA - 240 ore.