Newsletter ANODDD

Obiective

a. sã certifice în mod oficial apartenenta firmelor de Dezinsectie, Deratizare si Dezinfectie la Asociatia Nationalã;
b.sã reprezinte în mod corespunzãtor acest sector în Europa, si în conexiune cu alte Asociatii nationale de categorie;
c. sã promoveze calitatea serviciilor prestate de firmele asociate si sã realizeze sisteme de certificare ale acestora;
d.sã realizeze interventii de formare pentru acest domeniu, finisate la cele mai înalte standarde de calitate;
e.sã promoveze înfiintarea de consortii si/sau întâlniri ale firmelor asociate;
f.are facultatea de a înfiinta comisii de conciliere si de arbitraj menite sã rezolve conflictele de interes dintre firmele asociate;
g.poate de asemenea sã adere la Institutii si/sau organizatii cu caracter national si international, considerate utile pentru atingerea scopului social;
h.are facultatea de a constitui, de a participa sau de a contribui la fundaþii si/sau institutii specializate si/sau societãti;
i.sã reprezinte firmele asociate în fata oricãrei autoritãti politice, institutie, institut, birou sau Comisie, ca dealtfel si la conferinte si congrese unde se trateazã chestiuni si teme legate de acest domeniu;
j.sã reprezinte si sã asiste firmele asociate în rezolvarea chestiunilor cu privire la problemele lor generale în materie de relatii de lucru;
k.sã furnizeze firmelor asociate, la cererea acestora, asistentã cu privire la diferitele aspecte ale activitãtii desfãsurate;
l.sã cultive si sã dezvolte spiritul de solidaritate între firmele asociate;
m.sã favorizeze dezbaterea si cunoasterea problemelor din domeniu prin rãspândirea de studii si publicatii specifice;
n.sã ajute la culegerea si elaborarea datelor legate de activitatea firmelor asociate si de domeniu în ansamblu.