Newsletter ANODDD

Scopuri

Asociaþia îºi propune:

a. sã reprezinte sectorul antreprenorial al Dezinsectiei, Deratizãrii si Dezinfectiei în fata Administratiei Publice si a oricãrei organizatii cu caracter public si privat care are scopuri legate direct sau indirect de propriile scopuri;
b. sã favorizeze progresul firmelor care activeazã în sectorul Dezinsectiei, Deratizãrii si Dezinfectiei si sã promoveze o bunã colaborare între membrii asociati;
c. sã asigure asistenta si protejarea intereselor acestora în toate problemele juridice, sociale, tehnice, economice si culturale care le privesc direct sau indirect;
d. sã desfãsoare, în consecintã, functii si activitãti cum sunt:

  • protejarea activitãtilor firmelor asociate pe plan general, pe lângã cel economic si sindical, si prin stipularea de acorduri si conventii, atât la nivel national cât si comunitar, dar si de contracte si discipline colective;
  • sã analizeze diferitele aspecte si probleme legate de acest sector si sã caute solutiile cele mai adecvate;
  • sã considere protejarea mediului si prevenirea oricãrei forme de poluare un angajament constant;
  • sã organizeze, direct sau indirect, cercetãri, studii, dezbateri, congrese, si manifestãri pe teme de interes în domeniu;
  • sã promoveze orice initiativã adecvatã pentru adoptarea normelor legislative si de reglementare, a prevederilor specifice, a politicilor economice si industriale, a proceselor de modernizare care sã rãspundã intereselor firmelor asociate si care sã permitã un context competitiv serviciilor de Dezinsectie, Deratizare, Dezinsectie si, în general, de Igienã a Mediului.