Newsletter ANODDD

Consiliul National de Conducere1. Ec. Sorin Boaje - Presedinte - Service Industrial Chemical Cleaning
Contact: e-mail: presedinte@anoddd.ro
Mobil: 0722.628.8862. Ing. Apostu Radu Marian - vicepresedinte - Progreen srl
Contact: e-mail: apostu@anoddd.ro
Mobil: 0740.171.0003. Alexandru Badea - vicepresedinte - SC Coral Impex SRL
Contact: e-mail: coralimpex@coralimpex.ro
Mobil: 0744.349.1134. Maria Paun - membru - SC Allchim Co S.A.
Contact: e-mail: office@allchim.ro
Mobil: 0726.601.6025. Gabi Ionescu - membru - SC Deo & Dez srl
Contact: e-mail: gabiionescu09@yahoo.com
Mobil: 0722.820.3976. Dipl.Ing. Sandru Ioan - membru - SC Chemical Agro srl
Contact: e-mail: chemicalagro@gmail.com
Mobil: 0722.397.7407. Gabriel Munteanu - membru - SC DDD Constance Perfect Clean srl
Contact: e-mail: office@companiaddd.ro
Mobil: 0724.511.838